خریدار لاستیک های صاف هواپیما
تمامی شرکت های هواپیمایی که تمایل به فروش لاستیک های صاف و مستعمل خود هستند می توانند با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایند تا یکی از کارشناسان ما به محل مورد نظر شما اعزام شوند.
می توانیم به یقین بیان کنیم که این شرکت تمامی لاستیک های شما را به بالاترین قیمت پیشنهاد خواهد داد و رضایت شما را جلب خواهد کرد .
شرکت های هواپیمایی می توانند اقلام های خود را در صورت تمایل برای شرکت ارسال کنند تا بررسی شود اگر نیاز به حضور فیزیکی باشد در محل حضور پیدا کنند کارشناسان و اگر نیازی به حضور کارشناسان نبود به صورت غیر حضوری معامله انجام شود.